Chào mừng các bạn sinh viên lớp DHQT14A1CL đăng ký học tập học phần Phương pháp nghiên cứu khoa học

Phòng học: https://meet.google.com/nkp-wmqf-gwz