Đây là lớp học phẩn Marketing căn bản ĐHKT15A5HN
GV: Nguyễn Thị Nguyệt Minh. SĐT: 0356556428
Mời các bạn sinh viên thuộc  lớp học phần này tham gia vào lớp