Chào mừng các bạn đến với học phần Marketing căn bản 

Giảng viên Trần Thị Kim Phượng

Phòng Meet: https://meet.google.com/pao-ctsu-toi