Chào mừng bạn đến với học Phần Marketing căn bản 

Giảng viên: Trần Thị Kim Phượng 

Phòng học meet: https://meet.google.com/pao-ctsu-toi