Trang bị cho sinh viên những kiến thức về tổ chức, sản xuất của một nhà máy Cơ khí cụ thể .Trong quá trình thâm nhập thực tế sinh viên cần nắm được các thiết bị mới, quy trình xây dựng, tính toán thiết kế, khai thác vận hành các hệ thống cơ điện tử và sản xuất công nghiệp cũng như dân dụng. Sinh viên tham gia bảo trì bảo dưỡng, vận hành các dây truyền sản xuất và cơ điện tử.