CHÀO CÁC EM!

ĐÂY LÀ LỚP HỌC LẠI HỌC PHẦN THIẾT KẾ TRANG PHỤC 2 - 4 TÍN CHỈ

THỜI GIAN: TIẾT 8-12 THỨ 6,7,CHỦ NHẬT HÀNG TUẦN

TỪ 18/2 - 13/3

LINK LỚP HỌC: 

Để tham gia cuộc họp video, nhấp vào liên kết này: https://meet.google.com/mnc-yyfs-uxb

Nếu không, để tham gia qua điện thoại, hãy quay số +1 269-820-1120 rồi nhập mã PIN này: 701 876 983#