Môn học: Kỹ thuật an toàn và đo lường

Lớp: Lophoclai_caithien_Dientu_DH_HK2.21.22_HN

Tiết học:   Thứ 7 (từ tiết 1 đến tiết 3)

                 Chủ nhật (từ tiết 1 đến tiết 3)

Link phòng học: https://meet.google.com/zbh-sfmo-gyx

Giảng viên: Trần Quang Bách

Phone/Zalo: 0977684058

Email: Tqbach@uneti.edu.vn