Tên môn: Thông tin số

Số TC: 03

Thời gian học: tiết 4-6 thứ 7 và tiết 4-6 chủ nhật

Địa điểm học: meet: https://meet.google.com/meq-sjkb-phq

GV: Đặng Thị Hương Giang