Chào các bạn! Đây là lớp học phần Dung sai-Kỹ thuật đo dành cho SV lớp DHCD12A2HN (Nhóm SV học cải thiện_Học lại)

SĐT giảng viên: 0981.061079, email: dvhoa@uneti.edu.vn

Link phòng học: https://meet.google.com/xmq-nocs-ype

Thời gian học tập (từ ngày 20/02/2022)