Chào các Em sinh viên tham gia lớp học phần Anh văn 1
Sau khi các em đăng  nhập vào lớp trên lms 

các em chuẩn bị và làm bài trước khi đến lớp

DT:0904497796

Phòng học zoom: https://meet.google.com/sdt-dtqg-cre

 CÁC EM LẬP NHÓM ZALO ÉP CÔ VÀO NHÓM LUÔN  CÒN TIỆN TRAO ĐỔI

SEE YOU IN CLASS!