Các thông tin phổ biến và các thông báo
Chào các Em sinh viên tham gia lớp học phần Anh văn TCDV
Sau khi các em đăng  nhập vào lớp trên lms 

các em chuẩn bị và làm bài trước khi đến lớp

DT:0904497796

Phòng học zoom: https://meet.google.com/sdt-dtqg-cre

 CÁC EM LẬP NHÓM ZALO ÉP CÔ VÀO NHÓM LUÔN  CÒN TIỆN TRAO ĐỔI

SEE YOU IN CLASS!