Các thông tin phổ biến và các thông báo
Chào các Em sinh viên tham gia lớp học phần Anh văn 1
Sau khi các em đăng  nhập vào lớp trên lms 
Các Em  vào meet: https://meet.google.com/sdt-dtqg-cre
Pass: uneti 
để vào lớp học trên google meet theo đúng lich các em đã được thông báo

DT:0904497796

 CÁC EM LẬP NHÓM ZALO ÉP CÔ VÀO NHÓM LUÔN  CÒN TIỆN TRAO ĐỔI

SEE YOU ON ZOOM CLASS!