Học phần đồ án nhuộm cung cấp cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng cơ bản về: thiết kế mặt bằng sản xuất, quy trình công nghệ gia công các mặt hàng (sơ đồ thiết bị, sơ đồ công nghệ, các thông số kỹ thuật, tính toán tiêu hao vật tư...ngành nhuộm). Sinh viên trước khi học học phần này phải được học các học phần công nghệ hóa học làm sạch vật liệu dệt, công nghệ nhuộm, in hoa & xử lý hoàn tất và thiết bị xử lý hóa học vật liệu dệt.