Mã lớp học phần: 71000403

Môn học: Tiếng Anh 4

Thời gian: Tiết 789- Thứ 2 và Thứ 5