Học phần Nhập môn tin học

GV: Bùi Văn Tân,

SĐT: 0912611550

Link google Meet: https://meet.google.com/kyr-bwsk-mzr