Học phần: Nghiệp vụ xuất nhập khẩu

Lớp: ĐHKT14A8HN

Link lớp học: https://meet.google.com/tcb-grfz-jsn

GV: Phạm Thị Tươi (ĐT: 0973996423)

Lịch học: Thứ 3 (Tiết 1-3) và thứ 5 (Tiết 1-3) hàng tuần bắt đầu từ ngày 22/3/2022.