Chào các em khóa 15, kỳ này cùng cô Ngọc làm quen và học tập môn Tiếng Trung 1 nhé!