CHÀO MỪNG TẤT CẢ CÁC EM ĐẾN VỚI BỘ MÔN TIẾNG TRUNG 1. CÔ RẤT VUI ĐƯỢC ĐỒNG HÀNH CŨNG CÁC EM TRONG KỲ NÀY. CHÚC CÔ TRÒ CHÚNG TA CÓ KỲ HỢP TÁC VUI VẺ VÀ THU ĐƯỢC KẾT QUẢ NHƯ MONG ĐỢI!