Chào các em. Đây là lớp học XSTK có TKB tiết 7-9 thứ 3 và T4-6 thứ 6 hàng tuần nhé!