Học phần công nghệ sản xuất malt và bia thuộc phần kiến thức chuyên sâu của ngành công nghệ thực phẩm. Học phần bao gồm các kiến thức về đặc điểm cấu tạo, thành phần hóa học các loại nguyên liệu, kỹ thuật công nghệ và phương pháp sản xuất các loại malt, bia, phương pháp kiểm tra, đánh giá nguyên liệu, quá trình sản xuất và chất lượng sản phẩm.