010100179101_HK2_2122_FPGA và ứng dụng

Thời gian thi: Tiết 1-3 

Ngày 18/04

Link meet: https://meet.google.com/xkm-eozh-osa

CBCT1: Hà Huy Giáp

CBCT2: Nguyễn Thị Hiên

SĐT: 0355622900