010100179202_HK2_2122_Hệ thống SCADA, DCS và mạng truyền thông công nghiệp

 Thời gian:Tiết 1-3

 Ngày 22/04

CBCT1_Nguyễn Đức Dương

CBCT2_Nguyễn Thị Hiên

Link meet: https://meet.google.com/xkm-eozh-osa

SĐT: 0355622900