Kỹ thuật Nhúng: GV: Bùi Văn Hậu

MB: 0912979002

Meet: https://meet.google.com/sau-ftoq-ife