GV: Phạm Thị Thu Hà

Thời gian: tiết 10-12 ngày thứ 3 hàng tuần

Link học: https://meet.google.com/dbs-fyyu-nkc