010100127305_HK2_2122_Hệ thống cung cấp điện

 Thời gian:Tiết 10-12

 Ngày 10/06

CBCT1_Nguyễn Thùy Dung

CBCT2_Nguyễn Thị Hiên

Link meet: https://meet.google.com/xkm-eozh-osa

SĐT: 0355622900