010100127302_HK2_2122_Hệ thống cung cấp điện

 Thời gian:Tiết 7-9

 Ngày 07/06

CBCT1_Nguyễn Thùy Dung

CBCT2_Nguyễn Thị Hiên

Link meet: https://meet.google.com/xkm-eozh-osa

SĐT: 0355622900