060100222401_HK2_2122_Hệ thống cung cấp điện cho các tòa nhà

 Thời gian: Tiết 5-6

Ngày 02/07

CBCT1_Võ Thanh Hà

CBCT2_Nguyễn Thị Hiên

Link meet: https://meet.google.com/xkm-eozh-osa

SĐT: 0355622900