010100121909_HK2_2122_Kỹ thuật Vật liệu-khí cụ điện

Thời gian: Tiết 10-12

Ngày 08/06

CBCT1_Lê Thị Hoàn

CBCT2_Nguyễn Thị Hiên

Link meet: https://meet.google.com/xkm-eozh-osa

SĐT: 0355622900