060100176201_Thiết kế máy điện_CHKD4AHN_HK2_2122_HN

Thời gian: tiết 2-6, tiết 8-11 chủ nhật hàng tuần

Link tải TLHT: https://drive.google.com/file/d/1aKIBEgx7avKRS4dY-OSOp4mJ8Phlz2CB/view?usp=sharing

GV: Vũ Duy Hưng

Điện thoại: 0912684579