Học phần Vẽ kỹ thuật là học phần cơ sở ngành của khối ngành kỹ thuật. Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức về: các tiêu chuẩn của Việt nam về bản vẽ kỹ thuật, đồ thức, bản vẽ hình chiếu trục đo, bản vẽ chi tiết, những quy ước biểu diễn các chi tiết máy tiêu chuẩn, đọc, hiểu và vẽ tách các chi tiết từ một số bản vẽ lắp thông dụng.

- Vận dụng được các kiến thức về hình chiếu, các hình biểu diễn : để biểu diễn các vật thể lên mặt phẳng 2D, trong không gian 3D và xây dựng được bản vẽ trên phần mềm AutoCAD.