Chào các bạn! Đây là lớp học phần  Dung sai – Kỹ thuật đo dành cho SV lớp DHCD15A4HN

SĐT giảng viên: 0981.061079, email: dvhoa@uneti.edu.vn

Thời gian học từ tiết 3-4 phòng học HA9-302 các ngày thứ 5 hàng tuần (từ ngày 08/9/2022)