- CHÀO MỪNG CÁC BẠN SINH VIÊN THAM GIA KHÓA HỌC THỰC TẬP QUẢN TRỊ SẢN XUẤT!

Lớp danh nghĩa DHQT13A1HN vào thứ 4 tiết 10-12, thứ 7 tiết 1-6 (hàng tuần từ 07/09/2022 - 30/11/2022)

- Phòng học trực tiếp: H.A8-407 và H.A8-502

- Thảo luận và giải đáp qua phòng học trực tuyến GoogleMeet: https://meet.google.com/yuo-gwhn-tod

- GV: Phạm Trung Hải; ĐT: 0813988683; email: pthai@uneti.edu.vn

- Mô tả tóm tắt học phần: Thực tập quản trị sản xuất là học phần phát triển kỹ năng chuyên môn bắt buộc thuộc khối kiến thức ngành trong chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Quản trị kinh doanh. Học phần hệ thống hóa những kiến thức cơ bản về quản trị sản xuất, tổ chức cho sinh viên thực hành xây dựng, phân tích và giải quyết các tình huống điển hình trong thực tiễn hoạt động quản trị sản xuất của doanh nghiệp, làm cơ sở cho việc ra các quyết định quản trị vận hành theo những nội dung sau: dự báo nhu cầu sản xuất sản phẩm; phân tích và ra quyết định thiết kế và tổ chức hệ thống sản xuất; xây dựng kế hoạch tổng hợp; xây dựng kế hoạch điều độ sản xuất; quản trị tồn kho và xây dựng hệ thống hoạch định nhu cầu vật tư.