- CHÀO MỪNG CÁC BẠN SINH VIÊN LỚP DHQT14A2CL THAM GIA KHÓA HỌC QUẢN TRỊ SẢN XUẤT! (Lưu ý: Chỉ các bạn SV đã đăng ký học phần Quản trị sản xuất lớp DHQT14A2CL vào thứ 4 tiết 7-9 hàng tuần mới được tham dự lớp học)  
Quản trị sản xuất là học phần bắt buộc thuộc khối kiến thức ngành trong chương trình đào tạo trình độ đại học ngành quản trị kinh doanh. Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về hoạch định, tổ chức và kiểm soát quá trình sản xuất trong doanh nghiệp, trình bày các nguyên tắc và phân tích quá trình ra quyết định cho một hệ thống sản xuất tối ưu. Ngoài phần giới thiệu tổng quan về quản trị sản xuất, học phần tập trung nghiên cứu khái niệm, vai trò và phương pháp thực hiện các nội dung: dự báo nhu cầu sản phẩm; thiết kế sản phẩm, dịch vụ và lựa chọn quá trình sản xuất; hoạch định công suất; định vị doanh nghiệp; bố trí mặt bằng sản xuất và kinh doanh dịch vụ; hoạch định tổng hợp; điều độ sản xuất; quản trị tồn kho và hoạch định nhu cầu vật tư.