Chào mừng các bạn học viên của lớp học phần 010100051609_Tiểu luận 2: Phân tích hoạt động kinh doanh_GV: Đặng Thị Thu Phương. Lớp học phần chỉ dành cho các bạn sinh viên thuộc lớp DHQT13A2HN (thứ 6, tiết 10-12, P. HA8.502). Các bạn sinh viên không phải học viên của lớp vui lòng không ghi danh vào lớp học phần này!

Phân tích hoạt động kinh doanh là một khâu quan trọng trong hoạt động của mỗi doanh nghiệp, đó là khâu cuối cùng của quá trình kinh doanh, nhưng cũng là khâu mở đầu cho một cho một chu kỳ sản xuất mới. Chính vì vậy, công tác phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh luôn cần phải được quan tâm đúng mức để đánh giá đúng mọi mặt hoạt động của doanh nghiệp từ đó giúp các nhà quản trị đưa ra được những quyết sách đúng đắn giúp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao vị thế và sức cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường. Để tổ chức tốt công tác này đòi hỏi các nhà quản trị không những nắm vững các kiến thức cơ bản về kinh doanh mà còn phải xây dựng cho mình những kỹ năng phân tích, tổng hợp đưa ra đánh giá, nhận định chính xác về những mặt mạnh, yếu của doanh nghiệp.

Với mục đích giúp sinh viên củng cố kiến thức lý thuyết và rèn luyện kỹ năng phân tích chuyên sâu, học phần Tiểu luận 2 luôn là một học phần được Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp và Khoa Quản trị kinh doanh chú trọng và đổi mới để đáp ứng được với sự thay đổi của môi trường kinh doanh thực tế.

Để đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, giảng dạy, học tập của tập thể giảng viên, sinh viên ngành Quản trị kinh doanh tại Trường, Khoa Quản trị kinh doanh biên soạn tài liệu học tập Tiểu luận 2. Tài liệu bao gồm 6 phần:

- Phần 1: Xây dựng đề bài

- Phần 2: Phân tích kết quả sản xuất về quy mô và chất lượng

- Phần 3: Phân tích các yếu tố sản xuất

- Phần 4: Phân tích chi phí và giá thành

- Phần 5: Phân tích tình hình tiêu thụ và lợi nhuận

- Phần 6: Phân tích tình hình tài chính