Học phần Thực hành Vẽ thiết kế điện củng cố các kiến thức đã học ở học phần lý thuyết “Vẽ thiết kế điện”. Thực hành các thao tác, kỹ năng cơ bản về sử dụng các phần mềm hỗ trợ thiết kế điện như: Phần mềm AutoCAD, phần mềm AutoCAD Electrical, phần mềm thiết kế chiếu sáng DIALux, phần mềm thiết kế mạng phân phối điện Ecodial, phần mềm nối đất GEM, phần mềm REVIT, phần mềm CADe-SIMU. Từ đó, sinh viên có thể nâng cao kiến thức chuyên ngành về thiết kế hệ thống cung cấp điện, hệ thống chiếu sáng, hệ thống chống sét và hệ thống nối đất.