Học phần này trang bị cho sinh viên những kiến thức trực quan về cấu tạo,  nguyên lý của máy điện tĩnh và máy điện động, biết cách sử dụng các dụng cụ trong thực hành,  kiểm tra những hư hỏng và sửa chữa các loại máy điện nhằm xác định thông số cơ bản của máy điện tĩnh, máy điện động và tính toán quấn lại  các loại máy điện,  lắp ráp, vận hành. Biết, hiểu, thực hiện cách xác định thông số và đặc tính làm việc của các loại máy điện 1 chiều, xoay chiều, máy biến áp trong nông nghiệp, công nghiệp… Nhằm giúp cho sinh viên rèn luyện kỹ năng, kỹ sảo thao tác thành thạo cách kiểm tra, vận hành, sửa chữa, quấn dây, vào dây,  lắp ráp. Biết vận dụng vào thực tế phán đoán những nguyên nhân hư hỏng để tiến hành từng bước kiểm tra sửa chữa quấn lại.