Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức trực quan về cấu tạo, cách sử dụng các thiết bị điện, thiết bị đo lường, thiết bị lập trình cỡ nhỏ, thiết bị điện thông minh. Trang bị cho sinh viên các kiến thức về đọc, hiểu bản vẽ thiết kế, sơ đồ nguyên lý và các phương pháp thi công, triển khai hệ thống điện trong thực tế. Đồng thời, rèn luyện cho sinh viên kỹ năng, thao tác thành thạo và chính xác trong sử dụng dụng cụ để lắp đặt, vận hành, sửa chữa các hệ thống điện đân dụng, điện công nghiệp, hệ thống đo lường và hệ thống điện thông minh.