Môn học điền kinh chạy bền nhằm nâng cao thể lực tinh thần ý chí của các em sinh viên khi đã vượt qua được mệt mỏi về đích sẽ thành công trong môn học cũng như trong cuộc sống.