• Kỹ thuật đo lường - cảm biến - DHCD15A5HN – HK1 – 22_23 - HN – GV: TRẦN THÚY QUỲNH
  • Thời gian: Thứ 5, tiết 3-4
  • Phòng: Phòng học/H.A9-303
  • Giảng viên: Trần Thúy Quỳnh
  • SĐT: 0916311094