1. Link tham gia nhóm zalo: 

Phân tích báo cáo tài chính - DHKT14A2HN

https://zalo.me/g/ywpibe219

 

2. Liên hệ GV: 

SĐT: 0973390665

Email: dttuyet@uneti.edu.vn

 

3. Thời gian học: 

BẮT ĐẦU HỌC từ ngày 01/02/2023

- Thứ 4 (Tiết 1-3): Bắt đầu học từ 07h0009h25

 

4. Link vào học:

https://meet.google.com/wam-bqji-axc