1. Link tham gia nhóm zalo: 

Phân tích báo cáo tài chính - DHKT14A8HN

https://zalo.me/g/fjgpth804

 

2. Liên hệ GV: 

SĐT: 0973390665

Email: dttuyet@uneti.edu.vn

 

3. Thời gian học: 

BẮT ĐẦU HỌC từ ngày 02/02/2023

- Thứ 5 (Tiết 10-12): Bắt đầu học từ 15h0017h25

 

4. Link vào học:

https://meet.google.com/wam-bqji-axc