1. Link tham gia nhóm zalo: 

Phân tích báo cáo tài chính - DHKT14A9HN

https://zalo.me/g/ibbuot443

 

2. Liên hệ GV: 

SĐT: 0973390665

Email: dttuyet@uneti.edu.vn

 

3. Thời gian học: 

BẮT ĐẦU HỌC từ ngày 02/02/2023

- Thứ 5 (Tiết 4-6): Bắt đầu học từ 09h30 11h55

 

4. Link vào học:

https://meet.google.com/wam-bqji-axc