Chào mừng các em sinh viên lớp DHQT14A1HN đến với lớp học phần Phân tích hoạt động kinh doanh!
Lớp học này chỉ dành cho sinh viên lớp DHQT14A1HN tiết 4-6 ngày thứ 6 ngày 3/2/2023  tại phòng học:
https://meet.google.com/tva-hzuc-bgs
 và tiết 4-6 thứ 3 tại phòng học
H.A8-505
             Trong bối cảnh kinh doanh mà tính chất cạnh tranh ngày càng gay gắt, nguồn lực khan hiếm và môi trường luôn biến động, thì Phân tích hoạt động kinh doanh chính là công cụ hữu hiệu giúp các nhà quản trị doanh nghiệp đề xuất các giải pháp kinh doanh tối ưu cho doanh nghiệp mình.

                Với tầm quan trọng đó, Phân tích hoạt động kinh doanh luôn là một môn học được chú trọng trong trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp với ngành Quản trị kinh doanh. Học phần được bố trí giảng dạy sau các học phần Nguyên lý thống kê, Thống kê kinh doanh,... Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức về Phân tích hoạt động kinh doanh, giúp sinh viên hiểu và đánh giá đúng về hoạt động kinh doanh của DN.

                  Học phần Phân tích hoạt động kinh doanh  bao gồm 6 chương:

                 Chương 1: Những vấn đề chung về phân tích hoạt động kinh doanh   

                 Chương 2: Phân tích kết quả hoạt động sản xuất của doanh nghiệp  

                 Chương 3: Phân tích tình hình sử dụng các yếu tố sản xuất của doanh nghiệp

                  Chương 4: Phân tích chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 

                   Chương 5: Phân tích tình hình tiêu thụ và lợi nhuận  

                    Chương 6: Phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp