- Vai trò, tác dụng của tập luyện TDTT đối với sinh viên

- Những điều cần lưu ý trong chạy cự ly trung bình và cách xử lý bệnh lý choáng trọng lực khi chạy

- Tập các động tác khởi động chung và chuyên môn

- Tập 22 động tác đầu của bài thể dục tay không 40 động tác

- Thể lực: Bài tập phát triển sức bền chung và chuyên môn