Học phần Tiếng Anh chuyên ngành Kế toán là học phần bắt buộc trong chương trình đào tạo ngành Kế toán. Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức và thuật ngữ tiếng Anh cơ bản về kế toán, kiểm toán. Các hoạt động trên lớp thông qua các chủ đề giúp sinh viên củng cố và phát triển kỹ năng kỹ năng nói, nghe, đọc, viết về các số liệu tài chính; đồng thời đọc hiểu, nghe hiểu, dịch và thuyết trình các tài liệu chuyên ngành.

Giảng viên: Trương Ngọc Chân

Lớp KT15A19HN - Link meet: https://meet.google.com/igt-frxu-nyw

Điện thoại: 0905598880