Tay máy công nghiệp là học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp của chương trình đào tạo Đại Học ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ khí. Học phần được bố trí giảng dạy sau môn học: Toán cao cấp, Đại số tuyến tính, Nguyên lý – Chi tiết máy, Kĩ thuật đo lường, cảm biến, Điều khiển tự động.