Tên môn học: Thông tin số

Số TC: 03TC

Lịch học: thứ 3 tiết 7-10

              Thứ 5: tiết 1-5

Địa điểm học: link meet: https://meet.google.com/meq-sjkb-phq

GV giảng dạy: Đặng Thị Hương Giang

Số đt: 0912506182