Học phần Dung sai – Kỹ thuật đo điện thuộc khối kiến thức cơ sở ngành, là học phần bắt buộc, thuộc phần kiến thức chung của ngành trong chương trình đào tạo ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử.

Học phần này trang bị cho sinh những kiến thức về dung sai lắp ghép các mối ghép cơ bản như: mối ghép hình trụ trơn, ổ lăn, then-then hoa, bánh răng..., kỹ năng lựa chọn các kiểu lắp ghép và cách ghi kí hiệu lắp ghép trên bản vẽ kỹ thuật, cách sử dụng một số dụng cụ đo thông dụng như thước lá thước cặp, pan-me, các loại ca-líp, dưỡng.. làm cơ sở tiếp cận với những thiết bị đo có độ chính xác cao.

Học phần cũng góp phần rèn luyện tác phong học tập, nghiên cứu thực tế, nghiêm túc, chính xác.