010100128402_Thông tin di động và vệ tinh_HK2-2324_HN_GV: Vũ Trung Dũng

Thời gian học: Tiết 14-16 thứ 4, và tiết 7-9 chủ nhật hàng tuần. GG meet: https://meet.google.com/utg-bjzb-ifo

Tài liệu học tập chính: Tài liệu học tập Thông tin di động và vệ tinh (có trong thư viện)

Giáo viên: Vũ Trung Dũng

Cung cấp cho sinh kiến thức về các thế hệ của hệ thông tin di đông, cấu trúc mạng di động ở các thế hệ khác nhau, các kỹ thuật truyền thông tin trong hệ thống.

Cung cấp cho sinh viên các phương pháp tính toán đường truyền, các mô hình truyền tin trong hệ thống thông tin di động