Kỹ thuật thiết kế ngược là học phần bắt buộc thuộc chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ khí. Kỹ thuật ngược được ứng dụng nhằm thiết kế phát triển sản phẩm mới hoặc chép mẫu và thiết kế lại từ các sản phẩm đã có, cũng như nhu cầu về sản xuất, chế tạo các bộ khuôn mẫu có độ chính xác và độ phức tạp cao; yêu cầu cao hơn về chất lượng, mức độ tự động hóa trong sản xuất; yêu cầu về mẫu mã sản phẩm phải được thay đổi thường xuyên, linh hoạt. Kỹ thuật ngược được sử dụng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp như: ô tô, hàng không vũ trụ, cơ khí chế tạo máy, y học, khảo cổ học, xây dựng, …